University Education WordPress Theme - Smarty

АЛУМНИ Трайни връзки с възпитаниците
Специалисти Подготовка на 37 000 специалисти
Образование Висококачествено образование
Университет Съвременни условия за наука и практика

Алумни дейност на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

В своята дългогодишна история МГУ „Св. Иван Рилски“ е подготвил над 37 000 специалисти с висше образование – български и чуждестранни граждани от близо 40 държави в Европа, Азия, Африка, Южна и Централна Америка.

Алумни портала на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ има за цел да засили връзките и комуникацията между Университета, неговите възпитаници, настоящите студенти и работодателите.

Новини

Събития

МГУ „Св. Иван Рилски“ е единственият университет, предлагащ обучение в професионално направление „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, което се нарежда в топ 5 на професионалните направления с най‐високи доходи на завършилите


Регистрирайте се, ако сте завършили или настоящи студенти на МГУ „Св. Иван Рилски“


Свободни работни позиции за висококвалифицирани специалисти в минерално-суровинния отрасъл.